×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • : 1393/05/15 - 09:54
  • : 1533
  • : 10
  • : کمتر از یک دقیقه
  • /appsettingFree
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش

برگزاري شصت و بیست و سو مین جلسه شوراي آموزشي دانشگاه

شصت و بیست و سو مین جلسه شورای آموزشی دانشگاه رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 12/5/93 در اتاق شورای معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه

 

 

   شصت و بیست و سو مین جلسه شورای آموزشی دانشگاه رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 12/5/93 در اتاق شورای معاونت آموزشی

دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه در مورد وظایف دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده ها (EDO)،نحوه تعیین مسئولین مربوط به آن توضیحات از طرف دکتر

صدوقی معاون آموزشی دانشگاه و آقای دکتر ممتاز منش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDO)ارائه شد.

ضمناً در این جلسه از تقویم آموزش دانشگاهی در سال تحصیلی 94-93 ارسالی از سوی وزارت متبوع ، مشکلات شعبه بین الملل ، اختیارات آموزش

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و آئین نامه استاد مشاور مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. ضمناً در این جلسه با

راه اندازی رشته مدیریت  پسامد مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده بهداشت موافقت شد.

 

  • : اخبار معاونت,اخبار آموزش,آرشيو اخبار معاونت,آرشيو اخبار آموزش
  • : 12331
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست