×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • : 1393/05/21 - 14:08
  • : 1528
  • : 9
  • : کمتر از یک دقیقه
  • /appsettingFree
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه

بر گزاری جلسه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جلسه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور دکتر پیوندی رئیس دانشگاه

جلسه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور دکتر پیوندی رئیس دانشگاه و دکتر صدوقی معاون

آموزشی دانشگاه و سایر اعضاء در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 21 /5/93 در دفتر ریاست دانشگاه بر گزار شد .

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضاء در خصوص پرونده های مطروحه مبنی بر  انتقال و مهمانی دانشجویان تصمیمات لازم اتخاذ

شد .

  • : اخبار معاونت,اخبار آموزش,آرشيو اخبار معاونت,آرشيو اخبار آموزش
  • : 12515
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست