×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • : 1395/11/18 - 12:12
  • : 1390
  • : 11
  • : کمتر از یک دقیقه
  • /appsettingFree
به گزارش روابط عمومی آموزش کل و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

منابع آزمون فلوشیپ اعلام شد

به گزارش

 به گزارش  مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه :

اطلاعیه جهت داوطلبان گرامي دستیاری فلوشیپ پزشکی :

آزمون پذيرش دستياران دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ ) سال 1396 وفق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به صورت غير متمركز و توسط دانشگاه هاي مجري برنامه آموزشي اجرا مي گردد . در اين دوره جهت تسهيل فرآيند ثبت نام و جلوگيري از تداخل بين دانشگاه هاي مختلف، ثبت نام اين آزمون به صورت متمركز از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي انجام مي پذيرد. بررسي مدارك نيز توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي انجام مي شود.، ساير موارد از جمله طراحي سوالات و برگزاري آزمون هاي كتبي، شفاهي به صورت منفرد يا تركيبي از روش های  OSCE، PMPمصاحبه ساختارمند يا ساير روش هاي نوين ارزشيابي و اختصاصي مرتبط با رشته خود) تصحيح اوراق، بررسي به ،  اعتراضات به عهده دانشگاه مجري برنامه آموزشي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) است.

 متقاضيان مي توانند جهت کسب "منابع آزمون فلوشیپ پزشکی اردیبهشت 96" به آدرس  ذیل مراجعه نمایند .

https://pg.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=484&pageid=33074&newsview=42368

 
 
 
 
 
 
 
  • : اخبار معاونت,اخبار آموزش,آرشيو اخبار معاونت
  • : 42447
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست