×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • : 1401/11/08 - 11:37
  • : 37
  • : 35
  • : کمتر از یک دقیقه
  • /appsettingFree
هفتمین همایش مرجعیت علمی برگزار می شود.

هفتمین همایش مرجعیت علمی ۱۱ بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، هفتمین همایش مرجعیت علمی باعنوان ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام سلامت:دستاورد پرافتخار و تجلی مرجعیت علمی نظام جمهوری اسلامی ایران سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ در مرکز همایش های رازی برگزار می شود. قابل ذکراست این همایش از شش امتیاز بازآموزی برای تمامی گروهها و پنج امتیاز فرهنگی ماده یک آیین نامه ارتقا برخوردار است.

 

هفتمین همایش مرجعیت علمی  ۱۱ بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، هفتمین همایش مرجعیت علمی باعنوان ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام سلامت:دستاورد پرافتخار و تجلی مرجعیت علمی نظام جمهوری اسلامی ایران سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

قابل ذکراست این همایش از شش امتیاز بازآموزی برای تمامی گروهها و پنج امتیاز فرهنگی ماده یک آیین نامه ارتقا برخوردار است.

  • : اخبار معاونت,آرشيو اخبار معاونت
  • : 124096

0

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست