×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

فراخوان جهت شرکت در تکمیل ظرفیت دوره های تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ ) 1401

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای اجرای مفاد نامه شماره 2856/505/د مورخ1401/7/9 وزارت متبوع و به منظور تکمیل ظرفیت دوره های تکمیلی تخصصی( فلوشیپ) در رشته های قید شده درجدول زیر، اقدام به پذیرش دستیار می نماید.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی به نقل از مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای اجرای مفاد نامه شماره 505/2856/د تاریخ 09/07/1401 وزارت متبوع و به منظور تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در رشته های قید شده در جدول ذیل اقدام به پذیرش دستیار می نماید.

دکتر میری مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص نحوه برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) گفت : این آزمون به صورت مصاحبه ساختارمند انجام خواهد شد که تاریخ آزمون متعاقباً اطلاع رسانی می گردد.

به اطلاع می رساند کلیه متقاضیان می بایست به منظور ثبت نام از تاریخ 15/8/1401 لغایت 18/8/1401 از ساعت 9 صبح تا 14 به دانشکده پزشکی – معاونت آموزش دستیاری تحصیلات تکمیلی- واحد تحصیلات تکمیلی بالینی مراجعه نمایند.

 
 

فراخوان پذیرش دستیار به منظور تکمیل ظرفیت مقطع فلوشیپ پزشکی 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

 • صفحه اول شناسنامه و در صورت موجود بودن هر گونه توضیح اضافی تصویر صفحه توضیحات شناسنامه

 

 • کارت ملی  

 

 • کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافی جهت آقایان.

 

تبصره1: مستندات مبنی بر اتمام خدمت وظیفه حداکثر تا تاریخ 31/6/1401 جهت داوطلبانی که مشغول خدمت می باشند.

 

 • ارایه مجوز از سوی بالاترین مقام ارگان مربوطه در خصوص مستخدمین سایر سازمان ها و نهادها

 

 • موافقت دانشگاه محل خدمت آن دسته از متقاضیانی که به عنوان ماده یک قانون نحوه تامین هیات علمی مشغول انجام وظیفه در دانشگاههای علوم پزشکی کشور بوده و تا تاریخ 31/6/1401 معادل مدت خدمت سربازی  مصوب خود را خواهند گذراند.( ارایه مجوز از سوی مرکز امور هیات علمی) 

 

 • گواهی تصویر پایان تعهدات یا مجوزشرکت در آزمون منحصرا از سوی معاونت درمان/ مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت پزشکان متخصص مشمول خدمات ضریب kکه حداکثر تا 31 شهریور ماه 1401 کلیه تعهدات خود را به اتمام می رسانند، صادر می گردد. 

 

 • دارندگان رتبه های برتر 5 درصد هر رشته پیش نیاز آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه 1400 در صورت ارایه مجوز از سوی معاونت درمان/ مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متبوع مبنی بر شروع خدمات قانونی و مورد تعهد در مناطق مورد نیاز و التزام به تداوم این خدمات تا پایان شهریور ماه سال 1401 مجاز به شرکت می باشند. 

 

 • تصویر حکم استخدامی جهت کلیه مستخدمین

 

 • تصویر حکم استخدامی متقاضیان عضو هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

 

 •  ارایه مجوز از سوی مرکز امور هیات علمی جهت آن دسته از داوطلبانی که خدمت ضریب kخود را به عنوان عضو هیات علمی ضریب kانجام می دهند.

 

 •  تصویر دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی در امتحان دانشنامه تخصصی الزامی می باشد.

 

مهم: شرایط شرکت کنندگان

-بر اساس مصوبات نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی داوطلبان شرکت کننده در سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی، مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ سال جاری نمی باشند.

 

-داشتن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاه ها یا مراکز مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی جهت تمامی رشته ها الزامی است .

 

-کلیه شرکت کنندگان در مصاحبه ساختارمند تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره ها ی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) که در حین انجام خدمات ضریب  هستند موظفند با کسب مجوز از معاونت درمان/ مرکزامور هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در آزمون ثبت نام نمایند.

 

-دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی که در استخدام رسمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هستند و یا مقطع تخصصی خود را با استفاده از مزایای پذیرش درسهمیه خانم ها طی نموده اند، در صورت انجام خدمات به میزان برابر دوره تحصیل ( با احتساب ضریب منطقه ) تا تاریخ 31/6/1401 مجاز می باشند در این آزمون شرکت نمایند.

 

-در مرحله تکمیل ظرفیت کلیه فارغ التحصیلان ( دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی) که متعهد خدمت به وزارت متبوع نمی باشند با در دست داشتن گواهی عدم تعهد که از سوی معاونت درمان  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی صادر گردیده است می توانند در آزمون فوق الذکر شرکت نمایند. 

 

-کلیه پزشکان متخصص ( دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی) که خدمات مورد تعهد خود را انجام داده و گواهی پایان تعهدات دریافت نموده اند بدون حضور مجوز معاونت درمان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی صرفا با ارائه گواهی پایان تعهدات صادره از سوی معاونت درمان ، مرکز امور هیات علمی وزارتی می توانند در آزمون فوق الذکر شرکت نمایند.

 

-دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی که در حال انجام خدمت سربازی می باشند ملزم به ارائه مجوز شرکت در آزمون از سوی بالاترین مسئول یگان محل خدمت مربوطه می باشند.

 

-کلیه متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اعم از رتبه های برتر دانشنامه تخصصی و یا ... که در مقطع تخصصی خود با استفاده از سهمیه مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی مورد پذیرش قرار گرفته اند، جهت شرکت در آزمون این دوره ملزم به گذراندن حداقل نیمی از تعهدات خود می باشند.

 

-کلیه متقاضیان، با ارائه مجوز صادره از سوی معاونت درمان /  مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی می توانند در این آزمون شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن و جهت شروع دوره می بایستی حداکثر تا 31 شهریور ماه 1401 کلیه تعهدات خود را به اتمام رسانده باشند. بدیهی است صدور مجوز مجدد جهت شروع دوره پذیرفته شدگان، از طرف مرجع ذیربط الزامی است و هر گونه قطع ارتباط پزشکان با دانشگاههای محل خدمت قبل از پایان تعهدات منجر به عدم صدور گواهی مربوطه خواهد بود.لازم به ذکر است صدور هرگونه گواهی از سوی مراجع مذکور منوط به ارائه گواهی کار به روز از طرف پزشکان خواهد بود.

 

-اعضای هیات علمی که در بخش تربیت کننده دستیار فلوشیپ فعالیت دارند مجاز به ثبت نام در همان برنامه فلوشیپ در همان دانشگاه نمی باشند. این افراد می توانند در برنامه های فلوشیپ که در بخش های دیگر اجرا می گردد ثبت نام و در آزمون مربوطه شرکت نمایند.

 

 • : گروه های مطالب,اخبار معاونت,آرشيو اخبار معاونت,برنامه های آموزشی - تقویم
 • : 122115
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست