دراولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد وایثارگر این دانشگاه توانستند در رشته های زیر رتبه نخست را کسب کنند .

 

1.      بارفیکس تعادلی

2.      اسکات دیواری

3.      آمادگی جسمانی

4.      برپی

5.      شناسوئدی

6.      طناب زنی

7.      پلانک

8.      اسکات تک پا