پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
 

 

 

 

گروه معارف اسلامی دانشگاه

 

 

 

 مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه :

 نام: جعفر

نام خانوادگی:رفیعی

رتبه: مربی پایه 25

مجوز تدریس:اندیشه اسلامی 1و 2 –انسان در اسلام –حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام –تفسیرقرآن کریم و نهج البلاغه -  آئین زندگی - اخلاق مبانی و مفاهیم –فلسفه اخلاق- عرفان عملی اسلام –دانش خانواده و جمعیت

 Rafieej@Yahoo.com پست الکترونیکی  

معاون گروه معارف اسلامی دانشگاه  

نام : مصطفی

نام خانوادگی:اسماعیلی

رتبه :مربی پایه 20

مجوز تدریس:اندیشه اسلامی1و2- انسان در اسلام –حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام -  تفسیر قرآن کریم و نهج البلاغه  –آئین زندگی  - اخلاق مبانی و مفاهیم –فلسفه اخلاق- عرفان عملی اسلام –دانش خانواده و جمعیت

Mos.esmaeiili@gmail.com  پست الکترونیکی:

هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه

 نام : میر مجید

نام خانوادگی:سید قریشی

رتبه:مربی پایه 10

مجوز تدریس: اندیشه اسلامی 1 و 2 –انسان در اسلام –حقوق اجتماعی و سیاسی اسلام –آئین زندگی -  اخلاق مبانی و مفاهیم – فلسفه ااخــلاق –عرفان عملی اسلام –دانش خانواده و جمعیت -  تفسیر قرآن کریم و نهج البلاغه  –تاریخ تحلیلی صدر اسلام –تاریخ امامت –تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

پست الکترونیکی: Ghoreishi@Nahad.ir

هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه

نام: رضا  

نام خانوادگی : تاج آبادی

رتبه : مربی پایه 15 

مجوز تدریس: اندیشه اسلامی1و 2 –انسان در اسلام- حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام –انسان در  اسلام –تفسیر قرآن کریم و نهج البلاغه  –آئین زندگی -  فلسفه اخلاق –اخلاق مبانی و مفاهیم –عرفان عملی اسلام –دانش خانواده و جمعیت

Tajabadi313@gmail.comپست الکترونیکی:

هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه  

 

نام: مهدی

نام خانوادگی: فانی

رتبه:مربی پایه 9

مجوز تدریس: آئین زندگی- فلسفه اخلاق –اخلاق مبانی و مفاهیم  –عرفان عملی در اسلام –دانش خانواده و جمعیت -  تفسیر قرآن کریم و نهج البلاغه –تاریخ امامت  –تاریخ اسلام- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

FaniHADI@gmail.comپست الکترونیکی:

     هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه

نام: علی   

نام خانوادگی: خالقی 

رتبه:دکتری استادیار پایه 14

مجوز تدریس:تاریخ تحلیلی صدر اسلام –تاریخ امامت –تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران -  انقلاب اسلامی –آشنایی با قانون اساسی –اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

khaleghi2009@gmail.comپست الکترونیکی:

  هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه 

نام: سید غدیر    

نام خانوادگی: هاشمی کاشانی

رتبه : مربی پایه 5

 مجوز تدریس:تفسیر قرآن کریم و نهج البلاغه

 پست الکترونیکی:G.hashemy@ymail.com

 هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه

نام: داریوش   

نام خانوادگی: تلوری

رتبه:مربی پایه 4

مجوز تدریس:آئین زندگی –عرفان عملی اسلام –دانش خانواده و جمعیت  - اخلاق مبانی و مفاهیم –فلسفه اخلاق

Telvari42@gmail.comپست الکترونیکی:

 هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه

 

 نام: مرتضی 

 نام خانوادگی: عبدالجباری

رتبه:استادیار پایه 21

مجوز تدریس: اندیشه اسلامی1 و 2 –انسان در اسلام –حقوق اجتماعی و سیاسی اسلام  –تاریخ تحلیلی صدر اسلام- تاریخ امامت  –تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  تفسیر قرآن کریم و نهج البلاغه - آئین زندگی  -  اخلاق مبانی و مفاهیم –فلسفه اخلاق –عرفان عملی اسلام –دانش خانواده و جمعیت

پست الکترونیکی:-

   هیئت علمی اخلاق پزشکی –مامور به گروه  

نام:ناصر    

نام خانوادگی: نقویان

رتبه:6

مجوز تدریس:آئین زندگی –فلسفه اخلاق –عرفان عملی اسلام –دانش خانواده و جمعیت –اخلاق مبانی و مفاهیم  اندیشه اسلامی1 و 2 –انسان در اسلام - حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام –تفسیر قرآن کریم و نهج البلاغه  

Naghavian-n@Yahoo.comپست الکترونیکی:

   استاد مامور به گروه

 نام:سید حسین     

نام خانوادگی: خیاط اردستانی

مجوز تدریس:آئین زندگی –فلسفه اخلاق –عرفان عملی اسلام –دانش خانواده و جمعیت –اخلاق مبانی و مفاهیم  تفسیر قرآن کریم و نهج البلاغه  

Ardestani.s@gmail.comپست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.