چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
 

 معرفی اجمالی ماموریت گروه معارف اسلامی دانشگاه

1- تعریف گروه  آموزشی معارف اسلامی

        از آنجا که گروه معارف اسلامی ، یک گروه آموزشی همچون سایر گروه های آموزشی می باشد ، بنابر این تعریف مذکور در « آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی » در مورد آن نیز صادق است :

« گروه آموزشی ، واحدی است متشکل از اعضای هیات علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری که در دانشکده یا آموزشکده ای دایر است و اعضای هیات علمی هر گروه مجموعاً شورای گروه را تشکیل می دهند .» و گروه معارف نیز گروهی است متشکل از اعضاء هیأت علمی متخصص در رشته معارف اسلامی که بعنوان زیر مجموعه معاونت دانشگاه انجام وظیفه می نماید .

 2-دروس معارف اسلامی و اوصاف آن

        دروس معارف  « دروس عمومی » نیز خوانده می شوند ، این تعبیر با آن که درمعنای اصلی  بیانگر نقطه قوت این دروس است ، گاه از معنای اصلی خود دور افتاده و در معنای « غیر تخصصی بودن » دروس معارف به کار می رود  در حالی که مراد مراجع قانونگذار از دروس عمومی ، آن دسته از دروسی است که به حسب دامنه مخاطبین ، فراگیر بوده و اختصاص به یک رشته و یا یک مقطع خاص تحصیلی ندارد .

به عبـــارت دیگر ، عمومـــی بــــودن دروس معارف ، نشــان دهنده « غیر اختصاصی  بودن » به رشته ای خاص  است و نه « غیر تخصصی بودن » . و در تائید این برداشت ، اصولاً تعبیر به « دروس عمومی » اختصاص به دروس معارف نداشته و در مورد درس هایی چون تربیت بدنی 1و2، زبان فارسی و زبان خارجه نیز به کار می رود .این دروس نیز تخصص هائی را در بر دارد که به رشته های مختلف آموزش می دهد .

 دروس عمومی معارف اسلامی در پنج گروه و با این عناوین درسی می باشند :

الف) مبانی نظری اسلام :

* اندیشه اسلامی 1( مبدا و معاد )

*اندیشه اسلامی2( نبوت و امامت )

* انسان در اسلام

* حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

دو مورد ( 4 واحد ) از عناوین فوق بصورت انتخابی بایستی گذرانده شود

       ب) اخلاق اسلامی :

* فلسفه اخلاق ( با تکیه بر مباحث تربیتی )

                *اخلاق اسلامی ( مبانی  و مفاهیم )

                *آئین زندگی ( اخلاق کاربردی )

                عرفان عملی اسلام

یک مورد ( 2 واحد ) بصورت انتخابی بایستی گذرانده شود .

ج) انقلاب اسلامی :

                * انقلاب اسلامی ایران

                * آشنائی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

                * اندیشه سیاسی امام خمینی

یک مورد ( 2 واحد ) بصورت انتخابی بایستی گذرانده شود .

د) تاریخ و تمدن اسلامی :

                * تاریخ تحلیلی صدر اسلام

                * تاریخ امامت

از دو عنوان یک مورد ( 2 واحد ) اجباری می باشد .

هـ: آشنایی با منابع اسلامی :

                * تفسیر موضوعی قرآن

                * تفسیر موضوعی نهج البلاغه

از دو عنوان  یک مورد ( 2 واحد ) بصورت انتخابی اخذ می شود .

و: تاریخ  فرهنگ  وتمدن اسلامی ( 2 واحد )

ز: دانش خانواده و جمعیت ( 2و احد )

دروس معارف اسلامی مشتمل بر هفت گروه و 18 عنوان و 16 واحد می باشد .

در سالهای اخیر به موازات گسترش جذب دانشجو در دانشگاه وظایف محوله آموزشی گروه نیز ارتقاء یافته است بطوریکه در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 در حدود 360 واحد درسی برای 9 دانشکده و بخش بین الملل ارائه گردیده است .

 3- جایگاه سازمانی گروه معارف اسلامی

جایگاه « گروه معارف اسلامی » مطابق مصوبه « شورای عالی انقلاب فرهنگی » اینگونه تعیین شده است :

« گروه معارف اسلامی در هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی زیر نظر معاون آموزشی دانشگاه  انجام وظیفه خواهد کرد ...»

             بنابراین ،جایگاه سازمانی گروه معارف اسلامی زیرنظر«معاونت آموزشی دانشگاه» تعریف شده است .

4-  نحوه گزینش اساتید گروه معارف اسلامی

                شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مصوبه خود وظیفه گزینش اساتید معارف اسلامی را به « معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها » واگذار نموده است که این روند همچون سایر گروه های آموزشی ، از طریق پیشنهاد گروه معارف اسلامی به معاونت آموزشی دانشگاه وفراخوان عمومی جذب و فرایند گزینش از طریق گزینش استاد وزارت متبوع به معاونت امور اساتید از طریق این معاونت صورت می پذیرد که پس از موفقیت در گزینش های علمی و اخلاقی نتیجه از طریق گزینش وزارتخانه به دانشگاه ابلاغ می گردد . بعد از این مرحله دانشگاه نیز ضوابط خود را  اعمال نموده و در نهایت فرد به عنوان عضو هیات علمی به استخدام دانشگاه در می آید .

5- وظایف گروه معارف اسلامی

همانطور که دیدیم گروه معارف اسلامی در نظام آموزش عالی کشور به عنوان یک گروه آموزشی مطرح است . بنابر این گذشته از لزوم توجه به ویژگی های ارائه این دروس به عنوان انحام یک رسالت الهی ، تمامی وظایــف تعریف شــده برای گروههای آموزشی ، از وظایف گروه آموزشی معارف اسلامی نیز قلمداد می شود .

  واین وظایف شامل دودسته : « اداری و اجرایی » و « آموزشی ، پژوهشی و برنامه ریزی » میباشد .

وظایف اداری و اجرایی : انتخاب مدیر گروه ، تصحیح اوراق امتحانی ، اعلام نمرات و رسیدگی به اعتراضات آن و ...

 وظایف آموزشی ، پژوهشی و برنامــه ریزی : هماهنگ ساختن فعالیت هــای آموزشی و پژوهشی و تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در هر رشته لازم است ، برنامه ریزی در مورد دروس ، اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه و ...

6- وظایف مدیرگروه معارف اسلامی

                مدیرگروه پس از انتخاب از طرف اعضای هیأت علمی گروه از طریق معاونت آموزشی جهت صدور حکم به ریاست دانشگاه معرفی می گردد که ریاست دانشگاه پس از تأئید معاونت امور اساتید اقدام به صدور حکم به مدت 2سال برای مدیرگروه می نماید .

مدیرگروه آموزشی معارف اسلامی ، گذشته از وظایفی که به عنوان یکی از اعضای گروه به عهده دارد ، عهده داری وظایف خاصی به شرح ذیل  نیز می باشد :

                *انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه

                * تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات ، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به معاونت آموزشی .

                * پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات  مورد نیاز گروه به معاونت آموزشی

                * تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اساتید و ارسال به دانشکده ها .

                * تجدید نظر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها

                * پیشنهاد طرح های پژوهشی

                * پیشنها د نیازهای مالی گروه به معاونت آموزشی

                * ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به معاونت آموزشی

                * نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه

                * پیشنهاد ترفیع اعضای گروه به معاونت آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.