جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > اخبار  


  چاپ        ارسال به دوست

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش

استانداردهای فعالیت های آموزشی اعضاء هیئت علمی و گروههای آموزشی

 به گزارش دفتر مطالعات آموزش پزشکی : استانداردهای فعالیت های  آموزشی اعضاء  هیئت علمی و گروههای آموزشی مورخ 93/12/3 در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مصوب شد و جهت انتخاب اساتید و گروههای آموزشی برتر دانشگاه به دانشکده های ذیربط ارائه گردید .

علاقمندان  می توانند جهت شرکت در این رقابت فرم های مربوطه به استانداردهای گروه و یا اعضاء  هیات علمی را تکمیل نموده و جهت  جشنواره آموزشی که در اردیبهشت ماه 1394 بر گزار می شود به دانشکده ذیربط ارائه نمایند .

 

 استانداردهای فعالیت های آموزشی گروه های آموزشی دانشگاه

مقدمه

 از آنجا که گروه های آموزشی دانشگاه از مهمترین نهادهای تأثیرگذار در آموزش هستند، به منظور ارائه مدلی برای ارزشیابی کیفیت آموزشی این گروه ها و در نهایت تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه استانداردهای زیر در پنج حوزه تدوین و در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 3/12/93 به تصویب رسید.

الف ) حوزه برنامه ریزی درسی

1ـ گروه باید نقشه جامع برنامه ها و دروسی(شامل طرحهای دوره همه برنامهها) که در هر سال تحصیلی متولی اجرای آن است را ابتدای سال تهیه و به دانشکده مربوطه ارائه نماید.

2ـ گروه باید در فواصل حداکثر هر 5 سال برنامه آموزشی خود که مبتنی بر کوریکوم مصوب تهیه شده است را با توجه به نیازهای جامعه ، آخرین دستاوردهای دانش مرتبط  و بازخورد دریافتی از اعضای گروه و فراگیران مورد بازنگری نظام مند قرار دهد و پیشنهادهای لازم جهت ارتقاء برنامه را به دانشکده مربوطه اعلام نماید.

3ـ گروه باید دست کم در هر 2 سال تحصیلی طرح های دروس ارائه شده را مورد بازبینی قرار دهد و بر اساس بازخورد اعضاء گروه و فراگیران اصلاحات لازم را اعمال نماید.

4ـ گروه بهتر است برای انجام فعالیت های آموزشی مشترک در سطوح دانشگاهی، ملی و بین المللی برنامه مدون داشته باشد.

5ـ برای توسعه رشته‌های جدید گروه بهتر است برنامه های نوین جهت تصویب در وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی طراحی نماید.

 ب ) حوزه برنامه ریزی و ارزشیابی

1ـ گروه باید برای ارزشیابی فعالیت های آموزشی خود برنامه مدون داشته باشد و سالیانه گزارش ارزشیابی فعالیت های آموزشی خود را تهیه نماید. 

2ـ گروه باید برای تأمین منابع آموزشی خود (اعم از مالی، انسانی و ...) با توجه به برنامه های گروه و نتایج ارزشیابی مذکور در بند 1 برنامه مدون داشته باشد.

3ـ گروه باید بر اساس سیاست های بالادستی و نتایج برنامه ارزشیابی، برنامه ای مدون  برای تضمین و ارتقا مستمر کیفیت فعالیت های آموزشی تهیه نماید.

 پ  ) حوزه تدریس

1ـ گروه باید هر سال برای ارتقا فعالیت های یاددهی و یادگیری برنامه مدون و مکتوب طراحی نماید. 

2ـ کلیه اعضاء گروه باید توسط فراگیران در هر نیمسال تحصیلی حداقل یک بار ارزشیابی تدریس شوند و نتایج حاصل از ارزشیابی خود را دریافت نمایند.

3ـ گروه باید به گونه ای برنامه ریزی نماید تا در هر نیمسال هر عضو هیأت علمی دست کم یک بازخورد کیفی از فعالیت های تدریس خود (ترجیح بازخورد همتاست) دریافت نماید.

4ـ گروه باید سازوکاری را مهیا نماید تا در صورتی که اعضاء هیأت علمی تازه وارد گروه درخواست نمایند بتوانند از منتوری تدریس توسط اعضاء هیأت علمی پیشکسوت گروه استفاده نمایند.

5ـ گروه باید جهت تهیه محتوای آموزشی (صوتی، تصویری، چند رسانه ای، درسنامه، راهنمای مطالعه و ...) متناسب با برنامه درسی و نیازهای فراگیر برنامه مدون داشته باشد.

6ـ در هر نیم سال دست کم باید جلسه ای برای هماهنگی و بازاندیشی فعالیت های تدریس با حضور مدرسان گروه برگزار شود.

 ت ) حوزه ارزشیابی دانشجو

1ـ گروه باید نقشه ارزشیابی فراگیران برنامه ها و دروسی که ارائه آن را بر عهده دارد تهیه نماید.

2ـ گروه باید برای هر آزمونی که برگزار می کند نقشه راهنما (blue print)از پیش آماده نماید.

3ـ هر عضو هیأت علمی که برای هر یک از آزمون های گروه سؤال طراحی می نماید باید بازخورد دریافت نماید.

4ـ در هر نیمسال دست کم باید جلسه ای برای هماهنگی و بازاندیشی اعضای گروه در مورد فعالیت های ارزشیابی دانشجو برگزارشود.

5ـ گروه باید برای ارتقاء و تضمین کیفیت فعالیت های ارزشیابی دانشجو در هر سال برنامه مدون و مکتوب داشته باشد.

6ـ در صورت درخواست هیأت علمی گروه باید برای ارایه مشاوره فنی اقدام نماید.

7ـ کارنامه طراحی سؤال اعضای هیأت علمی باید در گروه تهیه گردد که شامل نتایج تجزیه و تحلیلی سؤالات آزمون های مربوطه باشد.

ث ) حوزه توانمند سازی و دانش پژوهی

1ـ گروه باید فعالیت های خود توانمندسازی را به عنوان یکی از وظایف اعضای هیأت علمی در اولویت برنامه های  خود قرار دهد و برنامه خود توانمندسازی گروه را تدوین نماید.

2ـ مدیر گروه در هم اندیشی با اعضای گروه باید به نحوی برنامه ریزی کنند توانمندی لازم برای پاسخ به نیازهای آموزشی گروه کسب گردد.

3ـ مدیر گروه باید ترتیبی اتخاذ نماید که اعضای ارشد گروه به توانمندی نقش منتور برای اعضای تازه کارتر دست یابند.

4ـ مدیر گروه باید در تعیین برنامه سالیانه که با اعضای گروه برای انجام وظایف محول گروه تنظیم می نماید در مورد برنامه های خود توانمندسازی عضو هیأت علمی به وی مشاوره دهد تا این برنامه ها در راستا با نیازهای آموزشی گروه طراحی شود.

5ـ گروه باید سازوکاری برای هدایت، تشویق و حمایت طرح های نوآورانه تدریس و ارزشیابی (دانش پژوهی) که توسط اعضاء گروه ارائه می گردد تدوین و ارائه و اجرا نماید.

 

استانداردهای فعالیت آموزشی عضو هیأت علمی دانشگاه

  1. حوزه تدریس

ـ عضو هیأت علمی باید بر اساس برنامه تنظیمی گروه مربوطه تدریس محوله را انجام دهد.

ـ کیفیت تدریس باید از حداقل استانداردهای لازم (مطابق با استاندادرهای در حال تدوین روش تدریس) برخوردار باشد.

ـ بهتر است عضو هیأت علمی نقش منتور و یا پرسپتور تدریس را ایفا کند.

 

  1. حوزه برنامه ریزی تدریس

ـ عضو هیأت علمی باید برنامه تدریس کلاس های نظری، عملی، بالینی و فیلد را بر اساس وظایف محوله توسط گروه مربوطه ارائه نماید.

ـ عضو هیأت علمی باید طرح درس (Course planو Lesson plan) را به دانشکده و راهنمای مطالعه را به فراگیران قبل از شروع دوره یا کلاس ارائه دهد.

ـ عضو هیأت علمی بهتر است در تدوین و بازنگری برنامه (Curriculum planning)گروه مربوطه همکاری داشته باشد.

ـ عضو هیأت علمی مطابق با برنامه تنظیمی با گروه تدوین برنامه های از راه دور و تدوین سناریو نویسی را انجام دهد.

 

  1. حوزه تدوین محتوا و متون آموزشی

ـ عضو هیأت علمی باید بر اساس استاندارد طراحی محتوای آموزشی (صوتی، تصویری، چند رسانه ای، درسنامه، راهنمای مطالعه و ...) عناوین محوله توسط گروه مربوطه را برای تولید محتوای الکترونیک طراحی و تدوین نمایید.  

 

  1. حوزه ارزشیابی دانشجو

ـ عضو هیأت علمی باید بر اساس اهداف طرح درس، دوره و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان از آزمون مناسب برای ارزیابی فراگیران استفاده نماید.

ـ عضو هیأت علمی باید روش ارزشیابی را بصورت استاندارد (پایا و روا) طراحی و اجرا نماید.

 حوزه ارزشیابی برنامه

ـ لازم است عضو هیأت علمی در فعالیت های ارزشیابی گروه مشارکت داشته باشد.

ـ عضو هیأت علمی بهتر است در طراحی برنامه های تضمین کیفیت و ارتقای فرایندها و محصولات آموزش در گروه مشارکت داشته باشد.

 حوزه نوآوری و پژوهش در آموزش

ـ عضو هیأت علمی باید در هر دوره ارتقای رتبه هیأت علمی حداقل در یک نوآوری یا پژوهش آموزشی همکاری داشته باشد.

 حوزه همکاری در آموزش مداوم

ـ عضو هیأت علمی بهتر است در طراحی درس، تدریس و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم در حیطه تخصصی خویش همکاری نماید.

 حوزه توانمندسازی اعضاء هیأت علمی

ـ بهتر است عضو هیأت علمی بر اساس نیاز گروه و قرارداد آموزشی فی مابین در ارتقای توانمندی های آموزشی اعضاء گروه همکاری نماید.

ـ بهتر است عضو هیأت علمی نقش منتور آموزشی را ایفا نماید.

ـ عضو هیأت علمی باید در جلسات بازخورد تدریس و ارزشیابی گروه که دست کم در هر نیم سال یک بار برگزار می شود شرکت داشته باشد.

 حوزه فعالیت های مشاوره ای

ـ عضو هیأت علمی بر اساس برنامه تنظیمی گروه باید خدمات مشاوره ای*را انجام دهد.

ـ عضو هیأت علمی در طول دوره آموزشی برای پاسخگویی به سؤالات و ارائه مشاوره به فراگیران مطابق برنامه ارائه شده در دسترس باشد.

 *خدمات مشاوره­ای شامل راهنما و مشاور پایان نامه یا پروژه، هدایت و راهنمایی یادگیری خود محور، مشاوره طرح های نوآورانه و دانش پژوهی، مشاوره آموزشی به دانشجویان می باشد

 حوزه توسعه فردی

ـ عضو هیأت علمی باید سالانه  برنامه های توسعه فردی در زمینه های آموزش و تخصص حرفه ای خویش را ارائه دهد.

* توسعه فردی شامل شرکت در برنامه های توانمندسازی اعضاء هیأت علمی شرکت در دوره های منجر به مدرک، خودآموزی، شرکت در برنامه های آموزش مداوم، کوتاه مدت حرفه ای و فرصت های مطالعاتی و نظارت توسط منتور می گردد.

 حوزه مدیریت و همکاری های آموزشی

ـ بهتر است عضو هیأت علمی در یکی از حوزه آموزش و یا کمیته های EDCو EDOنقش مدیریتی و یا عضویت فعال را داشته باشد.

این استانداردها برای اساس شرح وظایف هیأت علمی مصوب 23/12/82 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردیده است و در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 3/12/93 به تصویب رسیده است.

 فرم شماره یک

    فرم شماره دو


١٣:٢٢ - سه شنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٣    /    عدد : ١٨٣٨٤    /    تعداد نمایش : ٣٧٥٢


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.