پنج شنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٨ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > اخبار  


  چاپ        ارسال به دوست

نشست مدیران گروههای آموزشی برگزار شد:

دکتر ضیایی از طراحی مدل ارزیابی وضعیت علمی اعضای هیئت علمی خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، نشست مدیران گروههای آموزشی با حضوردکتر آقاجانی رئیس دانشگاه، دکتر ضیایی معاون آموزشی، دکتر زرقی معاون تحقیقات و فناوری و دکتر شهرامی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد و ارزیابی عملکرد گرو های آموزشی و درخواست های اعضای گروه ها بررسی و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 دکتر امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این جلسه با تاکید بر حاکمیت سیستم بر افراد به جای حاکمیت افراد بر سیستم، از طراحی مدلی برای ارزیابی وضعیت علمی اعضای گروه های آموزشی بالینی و پایه خبر داد.

 دکتر ضیایی اظهار کرد: بزرگترین سرمایه دانشگاه نیروی انسانی و اعضای هیئت علمی است.

وی با اشاره به دستاوردهای دانشگاه در حوزه آموزش به خصوص در بخش بالینی گفت: همانطور که در جلسه تحول آموزش پزشکی نیز اشاره کردم برنامه توسعه آکادمیک دانشگاه بر سه ستون استوار است که اولین ستون توسعه زیرساخت ها است.

 ضرورت ارتقای زیرساختها

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: اگر بخواهیم در حوزه آموزش اتفاقی رخ دهد اول باید زیرساخت‌ها را بهبود و توسعه دهیم.

 دکتر ضیایی افزود: در بخش آموزش باید به این فکر باشیم که اعتبار سنجی و اعتبار بخشی را تضمین کیفیت کنیم و مطمئن شویم اتفاقی که در حوزه آموزش می‌افتد صلاحیت و کیفیت کافی را دارد.

 وی با بیان اینکه توسعه در بخش آموزش آکادمیک یکی دیگر از این ستون ها است، اظهار کرد: آموزش بخشی از این مسئله است.

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: برای هرکدام از این ستونها برنامه‌ها و راهبردهایی را در نظر گرفتیم که بسیاری از آنها در حال انجام است و بخشی از آنها نیز پایان یافته است. برخی از این برنامه ها نیز در برنامه های میان مدت دانشگاه قرار گرفته است.

 دکتر ضیایی یادآور شد: بخشی از این برنامه ها مربوط به بسته های تحول آموزش است و بخشی نیز مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

 وی ادامه داد: ما در این دانشگاه علاوه بر اینکه بسته های تحول نظام آموزشی را تعقیب می‌کنیم برنامه های مخصوص دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را هم اضافه کرده ایم.

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه این برنامه‌ها در راستای تضمین کیفیت اعتباربخشی است، گفت: برنامه های توسعه ای ما شامل تمرکز بر تمایز دانشگاه، ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در آموزش، بستر سازی برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم و بین المللی سازی در آموزش است که باعث ارتقای جایگاه ملی، منطقه ای و بین المللی دانشگاه خواهد شد.

 دکتر ضیایی با بیان اینکه ۳۶۰نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به این برنامه ها کمک می کنند افزود: تاکنون اقدامات زیادی در راستای تحقق این برنامه‌ها انجام شده است.

 وی درباره این اقدامات توضیح داد: این اقدامات شامل طراحی مدل ارزیابی وضعیت علمی, تعیین معیارهای سنجش در حیطه های آموزشی، پژوهشی و درمانی، بررسی وضعیت تمامی گروه های بالینی و ارائه بازخورد به آنها، برنامه جامع آموزش بالینی با محوریت بیمار، برنامه جامع ارتقای نظام کیفیت و کمیت تحصیلات تکمیلی، تدوین سند تمایز و مرجعیت آکادمیک دانشگاه، تدوین نقشه توسعه کمی اعضای هیئت علمی دانشگاه در پنج سال آتی بر اساس نیازهای دانشگاه، تهیه کارنامه عملکرد اعضای هیات علمی و تدوین شش طرح مرتبط با برنامه تحول برای فرستادن به سامانه نصر می‌شود.

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه دانشگاه باید با یکدیگر تمایز پیدا کنند و نباید کارهای یکسان انجام دهند، یادآور شد: در کشورهای توسعه یافته هر دانشگاهی در یک یا دو حوزه تمرکز دارد و مرجع است و علاوه بر این که در سایر بخش ها نیز کار میکند در یک یا دو حوزه تخصصی شهرت دارد.

دکتر ضیایی با تأکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه بزرگی است یادآور شد: ما نمی توانیم در همه حوزه ها و زیر مجموعه ها مرجع شویم بلکه باید برخی از حوزه‌ها را انتخاب کنیم.

 وی ادامه داد: باید با در نظر گرفتن موقعیت فعلی و همچنین در نظر گرفتن حوزه هایی که تاکنون کسی در آنها کار نکرده است این چند حوزه تخصصی را انتخاب کنیم.

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: دانشگاه این کارها را انجام داده و با ارزیابی ظرفیت های نسبی خود و حوزه هایی که در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته اند حوزه‌هایی را انتخاب کرده است.

 وی یادآور شد: وضعیت علمی همه گروه‌های دانشگاه بر اساس دیتاهای معتبر مشخص است. همچنین وضعیت دانشگاه ما در مقایسه با دانشگاه های علوم پزشکی کشور، منطقه و جهان نیز معلوم است و می دانیم که در کدام یک از قسمت ها مزیت نسبی داریم و این مزیت نسبی شرایطی را برای ما ایجاد می‌کند که می‌توانیم در آن بخشها در کشور مرجع باشیم. البته از حوزه هایی که در آنها نقاط ضعف داریم نیز غافل نشده ایم و باید روی این حوزه‌ها نیز برنامه ریزی کرده و با سرمایه گذاری آنها را ارتقا دهیم.

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توضیح داد: منظور از مرجعیت این است که در آموزش، پژوهش، مدیریت دانش و کاربست دانش مرجعیت داشته باشیم و در حوزه صنعت خدمات، سیاست، اجتماع، علم و بین الملل نقش آفرینی کنیم.

 دکتر ضیایی یادآور شد: رسیدن به این نقطه کار ساده ای نیست و برنامه ریزی و تلاش زیادی میخواهد.

وی با تاکید بر اهمیت تحول در آموزش بالینی تصریح کرد: در همه جای دنیا نظام آموزش بالینی بخشی از نظام سلامت است و این دو حوزه نمی توانند ازهم جدا باشند، دانشگاه برای این مسئله نیز برنامه دارد و برای آن شاخص هایی را در نظر گرفته است.

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه این شاخص ها در راستای اهداف دانشگاه برای ارتقای بهره وری در بیمارستان ها است و نهایتاً بازخورد نتایج این شاخص ها به بیمارستانها و گروه های آموزشی اعلام می‌شود گفت: هر بیمارستان باید بر اساس شرایط خود این شاخص‌ها را بهبود بخشد.

طراحی مدل ارزیابی وضعیت علمی اعضای گروه ها

دکتر ضیایی یادآور شد: طراحی مدل ارزیابی وضعیت علمی اعضای گروه‌های آموزشی بالینی و پایه یکی دیگر از برنامه‌های دانشگاه است.

وی تاکید کرد: در یک محیط آکادمیک مهم این است که آکادمی بر افراد حاکم باشد اما در سال های قبل گاهی برعکس این موضوع اتفاق افتاده است اما این مهم است که در یک محیط آکادمی سیستم حکمفرما باشد و فعالیت ها بر اساس ماموریت دانشگاه انجام شود.

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: یکی از مهمترین نقش های هر عضو هیات علمی معلمی است بنابراین ماموریت اصلی ما در دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی معلمی است همچنین تولید و مدیریت دانش نیز از دیگر نقش های عضو هیئت علمی است.

 دکتر ضیایی با بیان اینکه برای هر عضو هیات علمی کارنامه ای در نظر گرفته شده که به صورت محرمانه برای اعضا هیات علمی و دپارتمان ها ارسال می شود، گفت: هدف از تهیه این کارنامه قابل استخراج شدن شرایط اعضای هیئت علمی است،البته جزئیات طرح این کارنامه احتیاج به تکمیل دارد و از پایان این ماه فعالیت اعضای هیئت علمی از طریق این کارنامه به اطلاع خواهد رسید.

 ضرورت ارتقای وضعیت دانشگاه در آزمون بورد

 وی در ادامه با تاکید بر اهمیت ارتقای وضعیت دانشگاه در آزمون بورد گفت: علی رغم اینکه بحث‌هایی که در خصوص معتبر بودن این آزمون مطرح می شود، اما به هر حال این آزمون یک متر ملی است و ما بر اساس آن در حوزه های ستادی وزارت بهداشت ارزیابی خواهیم شد.

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه با تاکید بر اهمیت جلب مشارکت اعضای گروه ها و برنامه ریزی گروه‌ها گفت: برنامه دانشگاه ،ارتقای آموزش به صورت سیستماتیک است.

دکتر ضیایی با بیان اینکه راهبری آکادمیک گروه های آموزشی اهمیت زیادی دارد گفت: شاید بیمارستان ها بتوانند رزیدنت و فلوشیپ تربیت کنند اما وظیفه دانشگاه تربیت دانشجو است و اگرما بتوانیم دانشجویی خوبی را تربیت کنیم آنگاه فوق تخصص خوبی را نیز تربیت خواهیم کرد.

 لزوم توجه به صلاحیت بالینی

 وی در ادامه افزود: توجه به صلاحیت بالینی اهمیت زیادی دارد و ما باید این صلاحیت بالینی را ایجاد و ارزشیابی کنیم و تا صلاحیت بالینی ایجاد نشده نباید اجازه دهیم که فراگیر ما از محیط خارج شود زیرا مسئولیت شرعی قانونی و حقوقی آن با ما است.

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  با اشاره به اهمیت اقتصاد یادآور شد: هیچ چیزی بدون توجه به اقتصاد انجام نمی شود و ما به عنوان اعضای هیئت علمی نمی توانیم بگوییم با اقتصاد بیمارستان دانشگاه و یا کشور کاری نداریم بلکه باید همه جوانب را در نظر بگیریم.

در این نشست مدیران گروه های آموزشی به مواردی نظیر آموزش دستیاران، جذب هیات علمی، دوره های مهارت کوتاه مدت داخلی و بین المللی، ارتقا سهم دانشگاه در بوردهای تخصصی، جذب فلوشیپ های خارجی، استقبال از شیوه انتخاب مدیران گروه،  استقبال از برنامه های داشبورد مدیریتی و نوسازی تجهیزات آموزشی اشاره کردند.

 


١٤:٣٥ - يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧    /    عدد : ٧١٦٥١    /    تعداد نمایش : ٣٤٢


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.