×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1393/06/08 - 07:41
  • بازدید : 1020
  • تعداد بازدیدکننده : 126
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش دانشگاه

جلسه بررسی جذب دانشجویان خارجی و مسائل مرتبط با دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه

جلسه در خصوص جذب دانشجویان خارجی و نحوه رسیدگی به مسائل دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه با حضور آقایان دکتر صدوقی،دکتر نقیب زاده، دکتر پالش، دکتر قره باغیان ، دکتر طباطبایی نژاد ، دکتر شادنیا و مهندس شاه قدمی در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید و موراد زیر مورد بحث و مصوب شود .

 

 جلسه در خصوص جذب دانشجویان خارجی و نحوه رسیدگی به مسائل مرتبط با  دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه با حضور آقایان

دکتر صدوقی،دکتر نقیب زاده، دکتر پالش، دکتر قره باغیان ، دکتر طباطبایی نژاد ، دکتر شادنیا و مهندس شاه قدمی در دفتر معاونت آموزشی

دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 4/6/93تشکیل گردید  .

در ابتدای جلسه آقای دکتر صدوقی معاون آموزشی اظهار داشت : دانشگاه ضمن تاکید بر سیاستهای کلان دانشگاه و معاونت آموزشی در زمینه

حضور فعال در عرصه آموزش پزشکی در منطقه و جذب دانشجویان خارجی را در اهم فعالیتهای خود قرار می دهد .

در این جلسه مقرر شد نظر سنجی از گروه های پایه و بالینی در خصوص تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی در هر رشته و مقطع صورت گیرد.  .

در همین راستا با توجه به آیین نامه ابلاغی نام شعبه بین الملل به پردیس خودگردان تغییر داده شده و مقرر گردید تا مدیریت آموزش و تحصیلات

تکمیلی دانشگاه نسبت به تهیه چک لیست های مرتبط با ثبت نام دانشجویان مذکور اقدام نمایند .

 در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی به زبان فارسی بحث شد و مقرر شد کلاسهای آموزش زبان فارسی برای دانشجویانی که مسلط به زبان

فارسی نیستند برگزار شود تا توانایی شرکت در کلاسهای عادی را داشته باشند و برای دانشجویان خارجی  کلاسهایی به زبان انگلیسی هم

برگزار شود .

لازم به ذکر است در حال حاضر 104 دانشجو خارجی در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند .

 

  

  • گروه خبری : اخبار معاونت,اخبار آموزش,آرشيو اخبار معاونت,آرشيو اخبار آموزش
  • گروه خبری : 12935
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست