قدردانی ستاد دانشجویان شاهد وایثارگر از دکتر محمد مهدی اقدسی

 به گزارش مسئول محترم روابط عمومی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه  

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه از تلاش های ارزنده دکتر محمد مهدی اقدسی استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر تشکر و قدردانی کرد.

دکتر اقدسی ، پس از سال ها تلاش صادقانه به مقام بازنشستگی نایل شده اند و در طول خدمت خود خدمات بسیار ارزنده ای به دانشجویان، بخصوص دانشجویان شاهد ارایه کرده اند.

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ضمن تشکر از خدمات این استاد ارجمند برای ایشان موفقیت روزافزون در تمامی مراحل زندگی خواستار است.

فایل‌ها