چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
 


ناظر به :

  • سیاست 1: نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
  • سیاست 4: حضور در عرصه هاي آموزشی منطقه اي و جهانی
  • سیاست 12 : تولید و بومی سازي شواهد معتبر علمی براي ارتقاي آموزش عالی ( آموزش پژوهی )


خروجی مورد انتظار :

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • ترسیم نقشه راه تحول 20 ساله آموزش علوم پزشکی در راستاي کسب مرجعیت علمی
  • شفاف سازي شاخص هاي کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
  • تبیین الزامات سخت افزاري و نرم افزاري تحقق مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
  • تبیین نقش سازمان ها و نهادهاي دخیل در کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی


فایل بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی آموزش پزشکی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.