چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
 

ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت 
  • سیاست 4: حضور در عرصه هاي آموزشی منطقه اي و جهانی 
  • سیاست 12 : تولید و بومی سازي شواهد معتبر علمی براي ارتقاي آموزش عالی سلامت (آموزش پژوهی)


خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • دانشگاه هاي علوم پزشکی گذار خود را به دانشگاه هاي نسل سوم طی می کنند. 
  • جایگاه دانشگاه هاي علوم پزشکی در اقتصاد دانش کشور تبیین می گردد.
  • وابستگی دانشگاه هاي علوم پزشکی به بودجه هاي دولتی به حداقل می رسد.


فایل حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.