چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > دبيرخانه تحول و نوآوري در آموزش > بسته هاي تحول و نو آوري > بسته توسعه راهبردی ، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت 
 
 

ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت 
  • سیاست 3: توسعه دانش هاي نوین با تاکید بر حیطه هاي میان رشته اي و تمرکز بر علوم و فناوري هاي نوین
  • سیاست 8: بهره مندي از فناوري هاي نوین در آموزش عالی سلامت 
  • سیاست 11 : خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت


خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • طراحی کوریکولوم هاي نوین متناسب با نیازهاي کشور 
  • بازنگري کوریکولوم هاي موجود به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با شرایط امروز کشور 
  • بازنگري در تربیت پزشکان به منظور ارتقاء توانمندي ایشان در ارائه خدمات جامعه نگر با تاکید بر برنامه پزشک خانواده
  • طراحی الگوهاي نوین تربیت سرمایه انسانی مهارت محور براي رفع نیاز مراکز ارائه خدمات سلامت

 

فایل توسعه راهبردی ، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.