چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > دبيرخانه تحول و نوآوري در آموزش > بسته هاي تحول و نو آوري > بسته آمایش سرزمینی ،ماموریت گرایی ،تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی 
 
 

ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت 
  • سیاست 2: گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت 
  • سیاست 6: ساماندهی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی 
  • سیاست 10 : تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی سلامت


خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • استقرار کلان مناطق آمایشی با شرح وظایف و حیطه اختیارات شفاف 
  • ترسیم ماموریت هاي روشن براي دانشگاههاي علوم پزشکی 
  • پیاده سازي برنامه هاي ارتقاي توانمندي دانشگاهها در راستاي تحقق ماموریت هاي محوله 
  • چابک سازي ستاد از مجراي واسپاري وظایف ستادي به سازمان هاي محیطی مختلف


فایل آمایش سرزمینی ، مأموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.