چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > دبيرخانه تحول و نوآوري در آموزش > بسته هاي تحول و نو آوري > بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی 
 
 

ناظر به:

  • سیاست 3: توسعه دانش هاي نوین با تاکید بر حیطه هاي میان رشته اي و تمرکز بر علوم و فناوري هاي نوین
  • سیاست 4: حضور در عرصه هاي آموزشی منطقه اي و جهانی 
  • سیاست 9: ارتقاي منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت 
  • سیاست 11 : خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت


خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • تدوین سند آمایش منطقه اي و بین المللی آموزش علوم پزشکی 
  • تدوین شاخص هاي دانشگاههاي با عملکرد بین المللی و مدل پایش آن 
  • طراحی مدل بهره مند تبادلات علمی بین المللی 
  • تدوین الگوي انعطاف در کوریکولوم هاي آموزشی به منظور گسترش جذب دانشجویان خارجی
  • اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور

 

فایل بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.