چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > دبيرخانه تحول و نوآوري در آموزش > بسته هاي تحول و نو آوري > بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی 
 
 

ناظر به:

 • سیاست 1: نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت 
 • سیاست 2:گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت 
 • سیاست 4:حضور در عرصه هاي آموزشی منطقه اي و جهانی 
 • سیاست 5:شبکه سازي در نظام آموزش عالی سلامت 
 • سیاست 8 :بهره مندي از فناوري هاي نوین در آموزش عالی سلامت


خروجی مورد انتظار:


انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

 • راه اندازي دانشگاه مجازي علوم پزشکی به عنوان بستري براي گسترش مجازي سازي 
 • تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه فضاي مجازي 
 • به روزرسانی کوریکولوم ها به منظور ارتقاء قابلیت ارائه آنها در فضاي مجازي 
 • گسترش زیرساخت هاي فناوري اطلاعات در سطوح صفی و ستادي به منظور بسترسازی آموزش مجازي
 • طراحی مدل انگیزشی دانشگاههاي علوم پزشکی به منظور توسعه فعالیت هاي مجازي 
 • طراحی مدل هاي بین المللی آموزشهاي مجازي در راستاي آموزشهاي Double Affiliate دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.