چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > دبيرخانه تحول و نوآوري در آموزش > بسته هاي تحول و نو آوري > بسته اعتبار بخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی 
 
 

 ناظر به :

  • سیاست 1: نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
  • سیاست 2:گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت
  • سیاست 6:ساماندهی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی


خروجی مورد نظر

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی مطابق
  • استانداردهاي ملی و بین المللی
  • ارتقاي کیفیت خدمات مراکز آموزشی درمانی مطابق استانداردهاي ملی و بین المللی
  • ایجاد فضاي رقابتی سازنده در دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزشی و درمانی
  • تضمین و ارتقاي کیفیت برنامه ها و فرایندهاي آموزش عالی علوم پزشکی


فایل اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی

معیارهای ارزیشیابی و اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی

راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.