***خبرنامه هاي معاونت آموزشي با کلیک روی هر عکس به متن کامل خبر دسترسی می یابید .

 

اخبار آموزش علوم پزشکی کشور را در تلگرام ببینید

https://t.me/DMEnews

https://t.me/MEDscinews