×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اخبار معاونت

مشاهده بیشتر
پیام تسلیت معاون آموزشی دانشگاه درپی درگذشت دکتر سید مهدی تولایی عضو هیات علمی دانشگاه

اخبار معاونت

پیام تسلیت معاون آموزشی دانشگاه درپی درگذشت دکتر سید مهدی تولایی عضو هیات علمی دانشگاه

مشاهده بیشتر

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون مقطع تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی 1403-1402.

اخبار معاونت

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون مقطع تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی 1403-1402.

مشاهده بیشتر

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته داروسازی سال تحصیلی 1403-1402.

اخبار معاونت

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته داروسازی سال تحصیلی 1403-1402.

مشاهده بیشتر

پیام تسلیت معاون آموزشی دانشگاه در پی درگذشت والده همکار گرامی آقای محسن صدیق

اخبار معاونت

پیام تسلیت معاون آموزشی دانشگاه در پی درگذشت والده همکار گرامی آقای محسن صدیق

مشاهده بیشتر

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته داروسازی سال تحصیلی 1403-1402

اخبار معاونت

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته داروسازی سال تحصیلی 1403-1402

مشاهده بیشتر

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد ۱۴۰۳_۱۴٠۲

اخبار معاونت

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد ۱۴۰۳_۱۴٠۲

مشاهده بیشتر

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان مقطع تخصصی پزشکی سال 1402

اخبار معاونت

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان مقطع تخصصی پزشکی سال 1402

مشاهده بیشتر

برگزاری هفتادمین دوره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و هفتمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی بصورت الکترونیکی

اخبار معاونت

برگزاری هفتادمین دوره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و هفتمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی بصورت الکترونیکی

مشاهده بیشتر

رویدادها

اخبار معاونت آموزشي وزارت متبوع

مشاهده بیشتر
تنظیمات قالب