×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بیانیه چشم انداز:

حوزه آموزش دانشگاه بر آن است که با تکیه بر نیروهای متعهد، خلاق و نواندیش خویش و ایجاد جو آموزشی شاداب، جذاب و پویا در عرصه های آموزش علوم پزشکی و سلامت، افق آینده نظام آموزشی دانشگاه را بدین ترتیب ترسیم نماید؛

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست