×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

جوانی جمعیت

 

اهم مصوبات کمیته علمی قرارگاه جوانی جمعیت در سال 1401

در راستای تشویق و ایجاد انگیزه در اعضای محترم هیات علمی، فراگیران و کارکنان دانشگاه، مبتنی بر اسناد بالادستی، پس از طرح موضوعات در کمیته علمی جوانی جمعیت، موارد در شورای آموزشی دانشگاه مطرح و پس از تصویب جهت اجرا به دانشکده های تابعه ابلاغ شد:

الف- موافقت با مرخصی یک نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی قبل از زایمان برای دانشجویان باردار در صورت تقاضای کتبی دانشجو.

ب- موافقت با حداکثر تا 4 نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی برای دانشجویان مادر دارای دارای فرزند زیر 2 سال در صورت تقاضای کتبی دانشجو.

ج- موافقت با گذراندن واحد های دروس نظری دوره تحصیلی به صورت آموزش مجازی یا غیر حضوری برای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر سه سال در صورت تقاضای کتبی دانشجو.

د- کاهش نوبت کاری شب برای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر 2 سال با تقاضای دانشجو و بر اساس آئین نامه ابلاغی وزارت متبوع.

  • سفارش طراحی و تدوین 2 واحد درسی با موضوع "مدیریت خانواده و سبک زندگی" توسط گروه آموزشی روانشناسی بالینی با همکاری گروه های مرتبط برای کلیه رشته/مقاطع، انجام شده است. 
  • موضوع حمایت از پایان نامه های دانشجویی با موضوع تعالی سلامت و جوانی جمعیت به کلیه دانشکده های تابعه ابلاغ شده است.

 همچنین در دهمین کارگروه کمیته علمی جوانی جمعیت که با حضو رئیس ،دبیر و اعضای محترم کمیته در تاریخ 01/12/1401در معاونت آموزشی برگزار گردید، مصوب شد:

علاوه بر مبلغ عیدی، در راستای حمایت از خانواده و قانون جوانی جمعیت، مبالغی به عنوان پاداش به کلیه فراگیران معادل پاداش حق تاهل و پاداش حق اولاد  پرداخت گردد. این پیشنهاد در هیات رئیسه دانشگاه مصوب و موافقت شد مبالغ فوق الذکر به شرح ذیل پرداخت ‌شود:

بابت همسر مبلغ ثابت ۵ میلیون ریال

بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت ۲ میلیون ریال

 

برگزاری ژورنال کلاب

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست